Hallgatók tudományos munkái
Diplomamunkák, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok

Diplomamunkák

Márton Zsuzsa
fizikus
Sztochasztikus rezonancia vizsgálata 1/f-zaj jelenlétében1991
Nagy István
fizikus
Az 1/f-zaj markovi tulajdonságainak vizsgálata1992
Jávorfi Tamás
fizikus
Magashőmérsékletű szupravezetők perkolációs tulajdonságainak modellezése1993
Lőrincz Károly
fizikus
Nemdinamikai sztochasztikus rezonancia1995
Bohus János
fizikus
Sztochasztikus rezonancia kísérleti vizsgálata monostabil és bistabil rendszerekben1998
Makra Péter
fizikus
1/fk-zajjal gerjesztett bistabil rendszerek2001
Fülei Tamás
fizikus
Sztochasztikus rezonancia a FitzHugh-Nagumo-neuronmodellben2002
Mingesz Róbert
fizikus
Az 1/fk-zajok időbeli szerkezetének vizsgálata2002
Mérai László
fizikus
Az 1/f-zaj amplitúdószaturációjának kísérleti vizsgálata2002
Nagy Sándor
fizikus
Digitális jelprocesszor-vezérelt zajgenerátor fejlesztése2002
Csík Norbert
fizikus
Modellezőrendszerek fejlesztése sztochasztikus rezonancia vizsgálatára2002
Rabi Sándor
fizikus
Szívritmus- és vérnyomás-fluktuációk mérése virtuális műszerrel2003
Takács Olivér
fizikus
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jel/zaj-viszony-erősítés elméleti vizsgálata2003
Csengeri Attila
informatikus-fizikus
Impedancia-mérő fejlesztése2007
Haspel Henrik
fizikus
Szén nanocső alapú gázszenzorok vizsgálata2008
Mellár János Zsolt
informatikus-fizikus
DDS alapú szinusz jelgenerátor fejlesztése2010

Szakdolgozatok

Doboczky Zsolt
villamosmérnök
Lineáris CCD áramköreinek tervezése1997
Bóla Attila
fizika tanár
Az analóg számítástechnika alapjai1997
Barna Róbert
fizika
Mintavételezéses mérési eljárások vizsgálata1998
Mészáros Ágnes
fizika tanár
Mintavételezéses mérés és spektrális analízis1998
Bózsó Attila
fizika tanár
Az 1/f-zaj nemlineáris amplitúdó-transzformációjának vizsgálata1999
Gyüre Attila
fizika tanár
Sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg számítógéppel1999
Lakatos Zoltán
fizika tanár
Sztochasztikus rezonancia numerikus modellezése2000
Horváth Zoltán
fizika tanár
Sztochasztikus rezonancia analóg modellezése2001
Sándor Barna
telekommunikáció
Az impulzuskód-moduláció vizsgálata2001
Sári Balázs
telekommunikáció
A Fibre Channel-technológia bemutatása2001
Baár Zoltán
telekommunikáció
Alapsávi- és csatornamodemek összehasonlítása, digitális jelek modemes átvitelének összevetése2001
Szabó Tibor
telekommunikáció
ISDN-2 avagy a keskenysávú ISDN2001
Gáspár Magdolna
fizika tanár
Szívverés- és vérnyomás-fluktuációk analízisének módszerei2003
Sárközi Máté
Digitális metronóm neurocardiológiai vizsgálatokhoz2004
Tóth Imre
fizika tanár
Hőerőgép működésének vizsgálata virtuális méréstechnikával2005
Szényei Gábor
fizika tanár
Meteorológiai mérések virtuális műszerekkel2005
Pécsi Csilla
fizika tanár
Virtuális mérések mechanikai kísérletekben2005
Béres Orsolya
fizika tanár
EEG jelek digitális méréstechnikája2005
Sőrés Márta
fizika tanár
Vérnyomás és szívritmus összefüggések mérése virtuális műszerekkel2005
Judák Linda
fizika tanár
Vezényelt légzés vizsgálata és ST - eleváció elemzése2008
Vadai Gergely
fizika BSc
Kettős inga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális méréstechnikával2010
Szabó Norbert Attila
fizika BSc
A hang terjedési sebességének mérése LabVIEW-ban2010
Kis Lajos
fizika BSc
Filmek valódi érzékenységének meghatározása2010
Abou-Abdo Tamás
fizika BSc
Energiamegtakarítási lehetõségek panelházak korszerûsítésével2010
Makan Gergely
fizika BSc
Mágneses hiszterézis mérése virtuális méréstechnikával2010

TDK-dolgozatok

Nagy IstvánAz 1/f-zaj markovi tulajdonságainak vizsgálata1992
Lőrincz KárolyNemdinamikai sztochasztikus rezonancia1995
Fülei TamásA FitzHugh-Nagumo-neuronmodell numerikus és analóg számítógépes szimulációja2000
Bara PéterReaktivitás on-line digitális mérhetősége virtuális méréstechnikával2000
Mingesz RóbertDigitális műszer fejlesztése az atomierő-mikroszkóp dinamikus üzemmódjai számára2002
Bánhalmi AndrásA hallás természetének és a hang különbözı átalakításainak vizsgálata2002
Judák LindaVezényelt légzés vizsgálata2008
Vadai GergelyKettős inga kaotikus mozgásának vizsgálata virtuális méréstechnikával2010